Videonadzor

 

Videonadzor izvaja

Novo investicije d.o.o.

Motnica 9

1236 Trzin

Telefon: 00386 (0)1 366 67 00

 

Informacije

Videonadzor izvajamo z namenom varovanja premoženja družbe ter za zagotavljanje varnosti naših zaposlenih. Posnetke videonadzora hranimo najmanj 7 dni, v nobenem primeru pa se ne hranijo dlje kot 60 dni od nastanka, do njih pa ima poleg pooblaščenih oseb lahko dostop tudi naš vzdrževalec videonadzornega sistema.

Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam ter se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

Osebni podatki, zbrani pri video nadzoru, se uporabljajo samo za zgoraj navedene namene in niso predmet nadaljnje obdelave.

 

Pravna podlaga za snemanje vseh vstopov in izstopov v in iz objekta je 77. člen ZVOP-2. Pravna podlaga za snemanje parkirišč, hodnikov ter dostopov do objekta iz parkirišč je zakoniti interes na podlagi varovanja ljudi in premoženja.

 

Vaše pravice

Vaše pravice so naslednje:

-        od upravljavca lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

 

Dodatno:
-        obdelava ne temelji na privolitvi posameznika,
-        do sistema dostopa pooblaščeni serviser kot pogodbeni obdelovalec,
-        zagotovitev osebnih podatkov je zakonska obveznost, na podlagi zakona,
-        posameznik mora ob vstopu v igralni salon zagotoviti osebne podatke, ker sicer vstop v objekt ni mogoč,
-        avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

 pooblascenec@admiral.si

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si

telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si)

 

Več informacij

Več informacij lahko dobite tako, da pokličete na zgoraj navedeno telefonsko številko.