Privolitev

 

Soglašam, da lahko upravljavec Admiral d.o.o. ( v nadaljevanju: družba) osebne podatke, navedene zgoraj, obdeluje za namen neposrednega trženja produktov in storitev, obveščanja o ponudbi in ugodnostih ter izvajanja bonitetnih programov družbe in drugih družb Skupine preko SMS sporočil, e-pošte, telefona, po pošti ter posreduje družbam Skupine, za namen izvajanja bonitetnih programov ter za izvajanje neposrednega trženja. Seznam družb Skupine je dostopen na www.admiral.si.

Seznanjen/a sem, da: lahko kadarkoli pisno na naslov Admiral d.o.o., bazoviška 23, 6240 Kozina ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte na naslov #EM#696f646c4464626a617b6b67227e67#EM# ) prekličem to privolitev in da bo družba v tem primeru v roku petnajstih (15) dni preprečila obdelavo osebnih podatkov in me o tem v nadaljnjih petih (5) dneh obvestila pisno ali na drug dogovorjen način, da bo družba zgoraj navedene osebne podatke na podlagi te privolitve hranila za namene, za katere je podana privolitev, obdelovala toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki obdelovani, vendar ne dlje kot do preklica privolitve in da je kontaktni naslov pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov #EM#706e6d61686475646d676f684c6361797f787c657166627e7b70707e326e77#EM#