ADMIRALOVA DECEMBRSKA NAGRADNA IGRA

 

Sodelujte v naši praznični nagradni igri!

Nagradna igra Admiralov december

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »Admiralov december«

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Admiralov december« na Facebook strani vseh igralnih salonov skupine Admiral Slovenija:

- Casino Admiral Mediteran Kozina, je  ADMIRAL d.o.o. ADMIRAL Gmbh, Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina

- Casino Admiral Riviera Portorož, je CASINO RIVIERA d.o.o., Obala 33, 6320 Portotož

- Casino Admiral Carnevale Škofije, IGRALNI SALON KARNEVAL d.o.o. CASINO CARNEVALE s.r.l., Spodnje Škofije 259, 6281 Škofije

- Casino Admiral Princess Nova Gorica, INCLUB d.o.o. Nova Gorica, Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica

- Casino Admiral Tivoli Lesce, P&P MARKETING d.o.o., Hraška cesta 21, 4248 Lesce

- Casino Admiral Kongo Grosuplje, KONGO HOTEL & CASINO d.o.o., Ljubljanska cesta 65, 1290 Grosuplje

- Casino Admiral Lev Ljubljana, ALEATORIUM d.o.o., Ljubljanska cesta 65, 1290 Grosuplje

- Casino Admiral Maribor, STAVA, d.o.o., Mlinska ulica 2, 2000 Maribor

- Casino Admiral Ptuj je MEMORIA d.o.o., Vinarski trg 5, 2250 Ptuj

(v nadaljevanju organizator).

2. SODELUJOČI

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·        so državljani RS in imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS ter so pridobili davčno številko,

·        so starejši od 18 let oz. so mladoletne osebe, ki jih zastopa oseba, starejša od 18 let, ki sme po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila v nagradni igri sodelujočo mladoletno osebo zastopati,

·        niso pravne osebe in

·        niso zaposleni oziroma njihovi družinski člani niso zaposleni v podjetju organizatorja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

 

3. NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki bodo v času od:

- 21. 12. 2020 od 13:00 ure do vključno 31. 12. 2020 do 12:00 ure ustrezno upoštevali 5. člen pravil in pogojev nagradne igre »Admiralov december«.

 

4. NAGRADNI SKLAD

Med vsemi sodelujočimi na vsakem posameznem Facebook profilu bo organizator naključno izžrebal tri nagrajence, ki bodo prejeli:

1.nagrada: Promo listič v vrednosti 40 EUR

2.nagrada: Promo listič v vrednosti 20 EUR

3. nagrada: Admiralov paket, ki vključuje Admiralovo beležko, penino, dežnik in masko

Vsak, ki se udeleži nagradne igre dobi Admiralovo masko.

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Posamezna fizična oseba, ki jo organizator šteje kot sodelujočega, lahko prejme samo eno nagrado.

 

5. POTEK NAGRADNE IGRE

Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči:

Facebook:

·        pod Facebook objavo »Admiralov december« odgovoriti na vprašanje, ki je zapisano v objavi (»Kaj si najbolj želite za vas in vaše bližnje v letu 2021?«)

 

6. IZBOR NAGRAJENCEV

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bo organizator do:

·        31. 12. 2020 naključno izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejeli nagrade.

Zapisnik nagradne igre in nagrajencev z njihovimi osebnimi podatki bo izpisan in podpisan v dveh izvodih ter shranjen na sedežu organizatorja za dobo enega leta, en izvod obdrži nagrajenec.

Žreb ne bo javen in bo izveden v prostorih organizatorja.

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Organizator nagradne igre bo nagrajence objavil pod posamezno Facebook objavo in jih pozval, da se najkasneje v treh delovnih dneh od obvestila odzovejo ter posredujejo vse potrebne osebne podatke: svoje ime, priimek, domači naslov, kontaktno telefonsko številko in davčno številko, po odprtju igralnih salonov pa prevzamejo nagrade na lokaciji organizatorja. Če se na sporočilo nagrajenec ne odzove, se nagrada ne podeli.

8. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti tudi svojo davčno številko. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator.

9. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, domači naslov, davčno številko, kontaktno telefonsko številko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev, ter za interne namene.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne igre in za čas enega leta, ki ga določa informacijski pooblaščenec.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členu 7, ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Sodelujoči v nagradni igri imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Svojo zahtevo lahko pošljejo na elektronski naslov: #EM#696f646c4464626a617b6b67227e67#EM#.

10. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

·        nedelovanje oziroma tehnične motnje, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve Facebooka,

·        vsakršne posledice, ki bi jih prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni akciji.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri prijavitelju ali sodelujočemu nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

11. SPLOŠNE DOLOČBE

Nagradna igra poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne igre, kar potrdijo s podanim komentarjem pod posamezno Facebook objavo »Kozinin rojstni dan«, ki je v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, navedenimi v 5. členu.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s podjetjem Facebook niti ni na nikakršen način s strani podjetja Facebook sponzorirana, podpirana ali organizirana. Odgovoren za nagradno igro kot tudi za njeno tolmačenje je izključno njen organizator.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 21.12.2020 na Admiralovi spletni strani, po zaključku nagradne igre pa na sedežu organizatorja. Povezava do pravil bo objavljena tudi v opisu posamezne Facebook objave organizatorja.

V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z več različnimi Facebook profili, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izključiti.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za nedelovanje omrežja Facebook in posledično nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil in pogojev sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh, dopolnjene pogoje objavila na spletni strani.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:

e-pošta: #EM#696f646c4464626a617b6b67227e67#EM#

Trzin, 21. 12. 2020

ADMIRALOVA DECEMBRSKA NAGRADNA IGRA