Videonadzor

 

Videonadzor izvaja

Inclub d.o.o.

Bevkov trg 6

5000 Nova Gorica

Telefon: 00386 (0)5 302 21 53

 

Informacije

Videonadzor izvajamo z namenom spoštovanja veljavne zakonodaje s področja igralništva, varovanja premoženja družbe ter za zagotavljanje varnosti naših zaposlenih in gostov. Posnetke videonadzora hranimo najmanj 7 dni, v nobenem primeru pa se ne hranijo dlje kot 60 dni od nastanka, do njih pa ima poleg pooblaščenih oseb lahko dostop tudi naš vzdrževalec videonadzornega sistema.

 

Iz razloga preprečevanja ali odkrivanja kršitev na področju iger na srečo, v skladu z zakonodajo s področja prirejanja posebnih iger na srečo v igralnih salonih, lahko v igralnem salonu na določenih območjih spremljamo tudi dogajanje v živo, z možnostjo zvočne intervencije.

 

Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam ter se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 

Osebni podatki, zbrani pri video nadzoru, se uporabljajo samo za zgoraj navedene namene in niso predmet nadaljnje obdelave.

 

Pravna podlaga za snemanje vseh vstopov in izstopov v in iz igralnega salona ter dogajanja znotraj igralnega salona, vključno s snemanjem delovnih prostorov, je zakonodaja s področja igralništva (Zakon o igrah na srečo, Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih) in 78. člen ZVOP-2. Pravna podlaga za snemanje vstopov in izstopov v in iz objekta ter snemanje v prostoru restavracije in kuhinje sta 77. in 78. člen ZVOP-2. Pravna podlaga za snemanje parkirišč, hodnikov ter dostopov do igralnega salona iz garaže je zakoniti interes na podlagi varovanja premoženja in ljudi.

 

Vaše pravice

Vaše pravice so naslednje:

-        od upravljavca lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

 

Dodatno:
-        obdelava ne temelji na privolitvi posameznika,
-        do sistema dostopa pooblaščeni serviser kot pogodbeni obdelovalec,
-        zagotovitev osebnih podatkov je zakonska obveznost, na podlagi zakona,
-        posameznik mora ob vstopu v igralni salon zagotoviti osebne podatke, ker sicer vstop v objekt ni mogoč,
-        avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

 

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

 pooblascenec@admiral.si

 

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si

telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si)

 

Več informacij

Več informacij lahko dobite tako, da pokličete na zgoraj navedeno telefonsko številko.