Pravno obvestilo

 

Politika varstva zasebnosti


1. UVOD

Za družbo Admiral d.o.o. in družbe v Skupini, navedene na povezavi: www.admiral.si (Admiral Slovenija) je varstvo zasebnosti zelo pomembno. Zato želimo, da lahko našo spletno stran obiščete, ne da bi vas skrbelo glede varnosti. Običajno lahko našo spletno stran uporabljate brez razkritja svojih osebnih podatkov. Naslednja Izjava o zasebnosti navaja pregled, kako družba Admiral Slovenija jamči varstvo vaše zasebnosti, katero vrsto podatkov zbira, kot tudi za kakšen namen.

2. NASLOV IP

Naslov IP se prenese na vsako zahtevo strežnika, da strežnik ve, kam je treba poslati odgovor. Vaš ponudnik internetnih storitev (ISP) vam da naslov IP takoj, ko vzpostavite povezavo z internetom, in ISP lahko izsledi, kateri IP naslov je bil kadar koli dodeljen katerim strankam. Dokler je naslov IP shranjen, je lastnika internetne povezave teoretično mogoče identificirati prek ISP. Zato mi in naši ponudniki statistike ne shranjujemo IP naslovov trajno, temveč le začasno, za prepoznavanje seje ter iz varnostnih razlogov (na primer za zaščito pred hekerskimi napadi). Naslov IP se nato nemudoma izbriše, tako da so vsi zbrani podatki anonimni in uporabnika ni več mogoče identificirati niti prek ISP.

3. PIŠKOTKI

Naša spletna stran uporablja samo piškotke, za katere v skladu z ZEKom-1 soglasje ni potrebno. Piškotki, ki jih uporabljamo, ne zbirajo osebnih podatkov, s pomočjo katerih vas je moč prepoznati. So nujni za pravilno delovanje spletne strani in jih ni mogoče izklopiti.

Vsi osebni podatki, ki ste jih vnesli v katerega od naših obrazcev, bodisi ker ste zahtevali informacije ali da bi stopili v stik z nami, se shranijo. Admiral Slovenija bo vaše osebne podatke uporabljala izključno v skladu z zadevno zakonodajo in predpisi


4. POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI

Admiral Slovenija obravnava zasebnost (varstvo podatkov), varnost in zanesljivost podatkov kot osnovo za trdne in uspešne odnose s strankami. Zato bi radi izkoristili to priložnost, da vas obvestimo o Politiki varstva zasebnosti, ki smo jo sprejeli v družbi Admiral Slovenija.

4.1. Načela varstva zasebnosti

Varstvo vaše zasebnosti in varnost vaših osebnih podatkov sta za nas izjemno pomembna.
Vse podatkovne aplikacije, ki jih uporablja družba Admiral Slovenija, so skladne z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske Unije (krajše GDPR), kot tudi z drugimi predpisi, ki obravnavajo to področje. V skladu s 5. členom GDPR morajo vsi uslužbenci obdelovati vaše podatke na zakonit in pošten način ter tako, da je to razumljivo vam in v skladu s tajnostjo podatkov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

Izpolnjevanje predpisov glede varstva in varnosti podatkov je zajamčeno v celotni skupini družb s pomočjo naslednjih zavezujočih ukrepov:
• Koncept zasebnosti
• Politika varstva zasebnosti

4.2. Koncept zasebnosti

Koncept zasebnosti določa zaželeno raven varstva podatkov (zahteve varstva), kot to opredeljujejo pravni zastopniki družbe Admiral Slovenija. To služi kot osnova za razvoj zahtev Politike varstva zasebnosti in stalen postopek izboljševanja zasebnosti znotraj celotne Skupine družb.

4.3.Politika varstva zasebnosti

Na račun ocene postopkov v zvezi z zasebnostjo in zadevne zakonodaje v zvezi z varstvom podatkov je bila za družbo Admiral Slovenija sestavljena pisna Politika varstva zasebnosti.

4.4. Dejavnosti obdelave

V skladu s 30. členom GDPR družba Admiral Slovenija vodi tako imenovano "evidenco dejavnosti obdelave", v kateri se dokumentirajo podatkovne aplikacije, ki jih uporablja družba Admiral Slovenija, kot tudi zadevne dejavnosti obdelave. Obstoječe evidence morajo biti vedno posodobljene v skladu z določbami o varstvu podatkov iz 30. člena GDPR.

4.5. Posebne kategorije osebnih podatkov

Družba Admiral Slovenija na svoji spletni strani ne obdeluje nobenih posebnih kategorij osebnih podatkov v okviru pomena člena 9(1) GDPR.

4.6. Zajamčeno varstvo podatkov

Načeloma vaših osebnih podatkov ne obdelujemo brez vašega soglasja ali v okviru obstoječega pogodbenega odnosa z vami in za dogovorjen namen. Vaše osebne podatke shranjujemo v skladu z veljavnimi zakonsko predpisanimi časovnimi obdobji.

4.7. Prenos in predaja podatkov

Kakršen koli prenos osebnih podatkov tretjim osebam se opravi le z vašim soglasjem. To ne velja za prenose podatkov, ki so nujni zaradi pravnih obveznosti ali izpolnjevanja pogodbe. Prenos osebnih podatkov obdelovalcem (ponudnikom storitve) je načeloma omejeno na tista podjetja, ki zagotavljajo zadostna jamstva za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na takšen način, da obdelava osebnih podatkov izpolnjuje zahteve GDPR ter zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

4.8. Varnost podatkov

Tehnologija, ki jo družba Admiral Slovenija uporablja za obdelavo osebnih podatkov (strojna oprema, programska oprema, omrežje, infrastruktura) je skladna z najnaprednejšo varnostno tehnologijo. Za izpolnjevanje zahtev GDPR morajo biti za te postopke vzpostavljeni ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi.

5. INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA ZAGOTOVITI


S tem vas obveščamo o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo na tej spletni strani, ter o zahtevah in pravicah do varstva podatkov, do katerih ste upravičeni.

5.1. Kategorije osebnih podatkov

Obdelujejo se osebni podatki, ki jih vnesete sami, ko izpolnjujete obrazca "Zahteva po informacijah" in "Stopite v stik z nami". Družba Admiral Slovenija obdeluje vaše osebne podatke izključno za namen, za katerega ste svoje podatke predložili prostovoljno pri izvajanju svojih pravic do samostojnega odločanja glede informacij. To soglasje za obdelavo osebnih podatkov za navedene namene velja, dokler ga ne prekličete, kadar koli v okviru predpisov o varstvu podatkov.

5.2. Pravica do dostopa do osebnih podatkov

V skladu z določbami GDPR imate kadar koli pravico do informacij o podatkih, ki jih družba Admiral Slovenija obdeluje o vas, o izvoru informacij, kot tudi o morebitnih prejemnikih ter namenu uporabe podatkov. Informacije lahko pridobite na podlagi pisne zahteve, poslane oddelku za varstvo podatkov družbe, navedenem pod točko 5.10. Če so izpolnjene vse pravne zahteve za obdelavo vaše zahteve za dostop do osebnih podatkov, jih bomo upoštevali ter vam v roku 1 (enega) meseca odobrili zadeven dostop do vaših osebnih podatkov.


5.3. Pravica do izbrisa

V skladu z določbami GDPR imate pravico, da lahko kadar koli izbrišete svoje osebne podatke, ki jih je družba Admiral Slovenija obdelovala, pod pogojem, da vaša zahteva za izbris ni v nasprotju z nobenimi potencialnimi, z zakonom določenimi obdobji hrambe ali drugimi zakonskimi obveznostmi. Če so izpolnjeni vsi predpogoji za izvajanje vaše zahteve za izbris, jo bomo upoštevali in podatke izbrisali v roku 1 (enega) meseca.

5.4. Pravica do ugovora

V skladu z določbami GDPR imate pravico - če obdelava vaših osebnih podatkov ni predpisana z zakonom - da ugovarjate kršitvi vaših prevladujočih interesov zaupnosti, ki bi jih bilo treba zaščititi. Če so ti predpogoji izpolnjeni, bomo vaše podatke izbrisali v roku 1 (enega) meseca, upoštevajoč vsa z zakonom določena obdobja hrambe podatkov.

5.5. Pravica do omejevanja obdelave

V skladu z določbami GDPR imate pravico, da pod določenimi pogoji omejite obdelavo določenih podatkov. Če so izpolnjeni vsi z zakonom določeni pogoji, bomo obdelavo vaših osebnih podatkov omejili na obdobje 1 (enega) meseca.


5.6. Kategorije prejemnikov

Podatkov ne bomo prenašali prejemnikom, ki te podatke uporabljajo za lastne namene. Prenos podatkov prejemnikom v tretji državi (zunaj EU) ali mednarodni organizaciji ni predviden. Postopek odločanja ni avtomatiziran.

5.7. Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravica do prenosljivosti podatkov ne obstaja.

5.8. Preklic soglasja

V skladu z določbami GDPR lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadar koli prekličete, brez navedbe razlogov. V tem primeru vaših podatkov ne bomo nadalje obdelovali in jih bomo v roku 1 (enega) meseca izbrisali, upoštevajoč vsa zakonsko določena obdobja hrambe.

5.9. Pritožbe slovenskemu organu za varstvo podatkov

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši GDPR ali slovenski Zakon o varstvu osebnih podatkov, se lahko, v skladu z določbami GDPR in slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, pritožite pri slovenskem organu za varstvo podatkov.

5.10. Nadaljnje informacije

Vaše zaupanje je za nas zelo pomembno. Če imate kakršna koli dodatna vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja družba Admiral Slovenija, stopite v stik z nami prek naslednjega naslova #EM#706e6d61686475646d676f684c6361797f787c657166627e7b70707e326e77#EM#