Pravno obvestilo

 

PRAVNO OBVESTILO
 
Za namen tega pravnega obvestila pojem spletna stran zajema vse spletne strani na naslovu www.admiral.si.
 
Pravice intelektualne lastnine
Imetniki avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno stran, so podjetja Admiral d.o.o., Igralni Salon Karneval d.o.o., P&P Marketing d.o.o., Stava d.o.o. in Memoria d.o.o. (V nadaljevanju: skupina Admiral).
 
Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko vsebine na spletni strani uporablja izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana in bo kazensko in odškodninsko preganjana.
 
Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik naloži z mreže za svojo osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletni strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani za kakršnekoli druge namene kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
 
Skupina admiral ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih mest, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost zavoda za vse primere izključena.
 
Omejitev odgovornosti
Skupina Admiral se bo trudila, da bodo podatki na spletni strani pravilni in ažurni, vendar skupina Admiral niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.
 
Skupina Admiral se bo trudila za nemoteno delovanje spletne strani, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletne strani.
 
Skupina Admiral lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno stran.
 
Varstvo osebnih podatkov
Obiskovalec spletne strani izrecno dovoljuje skupini Admiral, da pridobljene osebne podatke uporabnika uporabi in obdeluje za lastne potrebe ter mu pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. Kakršnekoli podatki, ki jih skupina admiral pridobi na kakršenkoli način preko spletne strani, so namenjeni izključno za rabo skupine Admiral in so z njene strani varovani v skladu z veljavno zakonodajo.
 
Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru.
 
Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.